Fagbevægelsen og kampen for at forbedre lønmodtagernes arbejdsforhold

I Danmark har vi en lang og stolt tradition, når det kommer til fagbevægelsen og kampen for at forbedre lønmodtagernes arbejdsforhold og lønvilkår. De første fagforeninger i Danmark blev allerede etableret i 1870’erne og 1880’erne, og siden da er stadig flere kommet til. Tidligere fokuserede hovedparten af fagforeningerne på et vist specialområde, såsom handel, industri mm. og havde oftest en stærk politisk tilknytning. I dagens Danmark findes der dog mange fagforeninger, som optager medlemmer fra forskellige brancher og som erklærer sig politisk uafhængige. En af disse organisationer er Krifa eller Kristelig Fagbevægelse.

Krifa er tværfaglig i og med, at organisationen er åben for medlemmer fra mange forskellige fagområder og samtidig tværpolitisk, da man fører et bredt politisk samarbejde for at påvirke regler og aftaler. Organisationen bygger på det kristne livs- og menneskesyn uden at være forkyndende og betoner dialog fremfor strejke. Et medlemskab i Krifas fagforening betyder, at du kan få vejledning omkring lønforhold, ansættelsesvilkår og- kontrakter, hjælp til jobsøgning og karrierecoaching og meget andet. Hvis du skulle blive uretfærdigt behandlet eller havne i en konflikt på arbejdspladsen, kan du desuden ty til Krifa for hjælp. Fagforeningens kompetente jurister og advokater træder i så fald ind og gør alt for at finde en løsning på situationen.

Er du samtidig interesseret i den økonomiske sikkerhed, som et medlemskab i en A-kasse giver, kan du vælge mellem forskellige pakker hos Krifas A-kasse, som alle er til en fordelagtig pris. Skulle du være så uheldig at blive arbejdsløs, eller er du nyuddannet og har endnu ikke fundet arbejde, så kan Krifas A-kasse udbetale dagpenge til dig. Du kan også få økonomisk støtte, hvis du skal på barsel eller vil have efterløn. A-kassen kan også hjælpe dig med arbejdssøgningen og tilbyder dig ind imellem spændende og jobrelevante arrangementer og kurser.